Naar de website Naar de website


Welkom op Positief Denken.nl
Positief Denken.nl heeft een online dagboek voor op je Smartphone, Tablet en Pc.
Voor 100% Privé gebruik. Veilig, gemakkelijk en gratis.
Een nieuwe kijk op het gebruik van een dagboek, waarbij de mogelijkheden
veel verder gaan dan een traditioneel dagboek met pen en papier.
Met het dagboek van Positiefdenken.nl kan je nu overal schrijven.

Een dagboek die overzicht geeft
Het online dagboek van Positief Denken heeft een uniek programma
die je helpt om een overzicht van je verhalen te maken.
Het laat aan de hand van je verhalen zien, waarmee jij
jezelf bezighoudt of laat zien wat jou bezighoud.

Wil je Positief zijn?
Schrijven geeft rust en ruimte in je hoofd. Als je schrijf denk je langzaam, heel langzaam.
Als wij schrijven kijken we vanuit een andere visie naar het onderwerp of de gebeurtenis.
We schrijven dan vanuit onze gevoelens en gedachten. Door inzicht te krijgen in onze
gedachten en gevoelens, bereiken we ook meer inzicht in onze houding en gedrag.

De eerste stap naar Positief Denken
Dit is de eerste stap "Ken jezelf" weet wie en wat je bent. Niemand ken jouw beter dan
jijzelf. Alleen jij weet je eigen gedachten en gevoelens. Schrijf ze op! Dit is de eerste stap
simpel maar doeltreffend. Laat het dagboek het werk doen en zie het overzicht van jou
verhalen, als een spiegel van jezelf.

Klik hier voor Online Dagboek

Ik weet en heb ervaren dat als ik schrijf,
dit bijna direct een positieve invloed heeft op mijn gedachten en gevoelens.
Maar het schrijven op papier heeft zijn beperkingen.
Arnold